חדשות בשורה
Home » משפט כללי » זיכרון דברים ומשמעותו

זיכרון דברים ומשמעותו

זיכרון דברים הנו משא ומתן ראשוני הנוגע לעסקה מסוימת והוא מהווה שלב מקדים לחוזה מסודר. למרות שזיכרון הדברים הוא שלב מקדים לחוזה, הוא מחייב את החותמים עליו. לרוב אנשים חסרי השכלה משפטית מסכמים את פרטי העסקה בזיכרון דברים והם אינם מודעים להשלכות המשפטיות שלו.

זיכרון דברים הוא חוזה תקף לכל דבר ופרשנות תקפו נתונה לבית המשפט לפי חוק החוזים. על בית המשפט חל התפקיד לנסות להבין את מחשבות הצדדים בזמן החתימה על זיכרון הדברים. אי קיומו של זיכרון דברים מקביל לאי קיומו של חוזה, והפרה של זיכרון דברים יכולה להתפרש על ידי בית המשפט כהפרה של חוזה תקף. הפרה של זיכרון דברים יכולה להוביל את בית המשפט לפסוק פיצוי לצד הנפגע.

כדי לבדוק את תוקפו של זיכרון דברים, בית המשפט משתמש ב-2 מבחנים: מבחן http://cialisforsalecanada.com/ גמירות הדעת ומבחן המסוימות.

  1. מבחן גמירות הדעת (כוונת הצדדים) – במבחן זה, בית המשפט בודק האם הייתה הסכמה של 2 הצדדים להתקשר בקשר חוזי. הסכמה על קשר חוזי אינו חייבת להיות רק בחתימה, אלא היא יכולה להיות גם בלחיצת יד ואף בתשלום מקדמה.
  2. מבחן המסוימות (הסכמה על פרטים מהותיים) – במבחן זה, בודק בית המשפט האם הפרטים החשובים לעסקה מצוינים בזיכרון הדברים. הפרטים אשר חייבים להיות מוזכרים בו כדי שתהיה מסוימות הם תיאור הנכס, מיקומו ומחירו.

 האם זיכרון דברים הוא חלק מהמו"מ או חוזה מחייב?

כפי שהוסבר מעלה, בית המשפט משתמש ב-2 מבחנים כדי לקבוע האם זיכרון דברים הוא חוזה תקף או שהוא עוד שלב במו"מ. באנגליה בתי המשפט הולכים לפי הכלל שזיכרון דברים אינו חוזה תקף, אלא עוד שלב במו"מ. במשפט הישראלי, פסק הדין המכריע בסוגית זיכרון הדברים הוא פסק דין רבינאי נגד שקד. בפסק הדין, מציג השופט אהרן ברק את הקריטריונים אשר עוזרים להכריע את השאלה, האם זיכרון דברים הוא הסכם מחייב או שמדובר בשלב נוסף של המו"מ.

זיכרון דברים הוא תוצר משפטי ולכן מומלץ לכל אדם שמתכוון להיכנס להסכם משפטי מחייב, להתייעץ עם עורך דין, על מנת לא להיתקל במהמורות משפטיות בעתיד. הפרה של חוזה משפטי מחייב, יכולה להוביל לפיצוי של הצד הנפגע ואף להפסדים של הצד המפר.

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה