חדשות בשורה
Home » Author Archives: admin

ארכיוני כותבים: admin

עוולת גרם הפרת חוזה בדיני נזיקין

בשונה מעוולת הסגת גבול במקרקעין הדנה בזכות קניינית, עוולת גרם הפרת חוזה דנה בזכות חוזית. עוולת גרם הפרת חוזה, מוגדרת בסעיף 62(א) לפקודת הנזיקין: "מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם שלישי הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי, אולם האדם השלישי לא יוכל להיפרע פיצויים בעד עוולה זו אלא אם סבל על ... המשך קריאה »

עוולת הסגת גבול במקרקעין

פקודת הנזיקין מגדירה בסעיף 29, את עוולת הסגת גבול במקרקעין: "הסגת גבול במקרקעין היא כניסה למקרקעין שלא כדין, או היזק או הפרעה בידי אדם למקרקעין שלא כדין; אך אין תובע יכול להיפרע פיצויים על הסגת גבול במקרקעין אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון." כאשר ניגשים לבדוק האם עוולת הסגת הגבול במקרקעין התרחשה, יש לבדוק האם יסודותיה של  העוולה ... המשך קריאה »

אודות צוואה הדדית

היום קיימת מודעות גדולה בחברה לחשיבות של עריכת צוואה. אמנם, חוק הירושה מטפל במקרים בהם אדם נפטר ולא הותיר אחריו צוואה ולכן ניתן להסתמך עליו, אך החוק קובע את חלוקת העיזבון של המונח בצורה אחת- חלוקה שווה בין בן הזוג של המנוח וילדיו. כל מי שרוצה, מכל סיבה שהיא, לחלק את עזבונו בצורה אחרת, מוכרח לדאוג לערוך צוואה תקנית ומסודרת ... המשך קריאה »

עורך דין לדיני מחשבים ודיני אינטרנט

עורך דין לדיני מחשבים ודיני אינטרנט

דיני המחשבים ודיני האינטרנט כוללים מספר חוקים, אשר נחקקו כל מנת להסדיר את השימוש היומיומי במחשבים וברשת האינטרנט. עם התפתחותה של הטכנולוגיה בעשורים האחרונים, נדרשו פעולות חקיקה שונות, על מנת למנוע שימוש לרעה בטכנולוגיה הזו. בשנים האחרונות, ישנו שימוש רב יותר במחשבים וברשת האינטרנט, אשר בהם קיימים היבטים משפטיים מתחומי משפט שונים. דיני המחשבים ובעיקר דיני האינטרנט הם אינם תחומים ... המשך קריאה »

עורך דין לעונשין

עורך דין לדיני עונשין

דיני העונשין מורכבים מחוק העונשין, התשל"ז 1977 וחוק זה הוא לב ליבו של המשפט הפלילי. חוק העונשין מכיל יותר מ-500 סעיפי חוק, בתחילתו הוא מפרט את עקרונותיו של המשפט הפלילי ולאחר מכן, הוא מונה מספר רב של עבירות פליליות והעונשים עליהן. חשוב לדעת שבנוסף לעבירות שמנויות בחוק העונשין, ישנם נושאים שונים שבגינם נקבעו עבירות ועונשים בחוקים אחרים מחוק העונשין. היסטורית דיני ... המשך קריאה »

עורך דין נזיקין

עורך דין לדיני נזיקין

דיני הנזיקין הם מעמודי התווך של המשפט האזרחי, פקודת הנזיקין [נוסח חדש] ,תשכ"ח  1968 (להלן: פקנ"ז). דיני הנזיקין מגנים על החירות השלילית של האדם, כלומר שגורמים חיצוניים לא יתערבו בחייו הפרטיים של אותו אדם. ישנם מצבים רבים, בהם נגרם נזק לאדם, לגופו או רכושו, ועל הנזק הזה אותו אדם דורש פיצוי. דוגמאות למצבים שבהם נגרם נזק לאדם הם: תאונת דרכים, תאונת עבודה, ... המשך קריאה »

עורך דין תעבורה

עורך דין לדיני תעבורה

דיני התעבורה הנם תחום משפטי, העוסק בכללי התחבורה. בישראל, דיני התעבורה הם ענף של המשפט הפלילי ולכן חל עליהם סדר הדין הפלילי. מקורותיו של החוק מתחלקים למספר www.essay-it.com חלקים: 1. פקודת התעבורה – החקיקה הראשית של דיני התעבורה, אשר מתייחסת בחלקה לכל נושא הענישה וסמכותו של בית המשפט לתעבורה. 2. תקנות התעבורה – חקיקת משנה לפקודה. 3. עבירות תעבורה – ... המשך קריאה »

זיכרון דברים ומשמעותו

זיכרון דברים הנו משא ומתן ראשוני הנוגע לעסקה מסוימת והוא מהווה שלב מקדים לחוזה מסודר. למרות שזיכרון הדברים הוא שלב מקדים לחוזה, הוא מחייב את החותמים עליו. לרוב אנשים חסרי השכלה משפטית מסכמים את פרטי העסקה בזיכרון דברים והם אינם מודעים להשלכות המשפטיות שלו. זיכרון דברים הוא חוזה תקף לכל דבר ופרשנות תקפו נתונה לבית המשפט לפי חוק החוזים. על ... המשך קריאה »

עורך דין לדיני פרטיות

עורך דין לדיני פרטיות

הזכות לפרטיות היא אחת מזכויות cialisforsalecanada.com האדם הטבעיות ונחשבת לזכות יסוד, לה זכאי כל אדם ואדם. כל אדם זכאי לפתח אוטונומיה משלו, זאת אומרת, שכל אדם רשאי לממש את חייו כרצונו. הפרטיות מאפשרת לאדם, לחיות את חייו ללא חשיפתם, התערבות בהם הוא חדירה אליהם. ההיסטוריה של הזכות לפרטיות מקור הזכות לפרטיות נולד בסוף במאה ה-19 בארה"ב, במאמרם של Warren ו-Brandeis ... המשך קריאה »

עורך דין פלילי

עורך דין לסדר דין פלילי

סדר דין פלילי (להלן: סד"פ) הנו מערכת של הוראות דין אשר מסדירות את דרכי בירורה של האחריות הפלילית למעשה. כללי הסד"פ מתפרשים על מרחב רב מהחקירה הפלילית, דרך ניהול הדיון הפלילי בבית המשפט ועד מימוש פסק הדין. בנוסף, ישנם שלבים מקדימים למשפט ושלבים מאוחרים למשפט שעולות בהם שאלות משפטיות כגון: חנינה, משפט חוזר, ביזוי בית המשפט, אי תשלום קנס ועוד. ... המשך קריאה »

חזרה למעלה