חדשות בשורה
Home » משפט כללי » זכויות עובדים
זכויות עובדים

זכויות עובדים

כל מי שמעסיק עובדים, אפילו מי שמעסיק עובד אחד ויחיד, חייב להיות מודע לכל אותן זכויות עובדים הרלוונטיות מבחינתו. גם העובדים, כמובן, צריכים להיות מודעים לזכויות שניתנות להם, כדי שיוכלו לדעת באילו מקרים לדרוש מהמעסיק זכות כזאת או אחרת שלא ניתנה להם כתוצאה מטעות או בשל כל סיבה אחרת.

המקורות לזכויות

יש אנשים שסבורים שכל הנושא של זכויות לעובדים מוסדר אך ורק בחקיקה. למעשה, זכויות שניתנות לעובדים מבוססות גם על חקיקה אך גם על הסכמים ועל הסדרים שונים. מקומות עבודה מסוימים ולעיתים אפילו מקצועות ומשלחי יד כאלה או אחרים, נכללים בתוך מה שנקרא הסכמים קיבוציים. אם הסכם קיבוצי חל על העובד, הרי שהוא זכאי לכל מה שהוסכם עליו גם אם המעסיק הספציפי שלו לא חתם באופן אישי על ההסכם. בנוסף, דיני עבודה וזכויות עובדים צמודות יחד ויכולות להישען על חוזה עבודה, ויש לקרוא את החוזה כפי essay-it.com שקוראים כל הסכם. יש רק לשים לב שגם חוזה אישי אינו יכול לגרוע ממה שאומר החוק והעובד אינו יכול בדרך כלל להסכים להפחתה בזכות המגיעה לו מתוקף הסכם קיבוצי תקף.

זכויות ויחסי עבודה

בישראל מקובל לתת זכויות לעובדים כמעט בכל היבט של יחסי העבודה. מה למשל? לעובדים יש זכויות בקבלה לעבודה (שוויון זכויות בתעסוקה), ישנן זכויות לגבי תגמולים ולגבי שכר – בין אם מדובר בעובדים חודשיים וקבועים ובין אם מדובר בעובדים זמניים או שעתיים. העובדים זכאים לשכר שלא יופחת מהמינימום, יש להם זכאות להפרשות לפנסיה, לימי מחלה ולימי חופשה בתשלום. יש זכויות הקשורות להפסקה, לסביבת עבודה בטוחה ולתנאי עבודה נאותים. גם הפסקה של יחסי עבודה, הודעה מוקדמת ופיצויים הם חלק חשוב מהמכלול הרחב של זכויות העובדים, בכל מקום, בכל הענפים.

זכויות לעובדים מוחלשים

התחום הרחב של זכויות עובדים כולל בתוכו לא מעט הגנות על אוכלוסיות מוחלשות של עובדים. כך, קובע החוק שורה של הגנות ושל זכויות שניתנות לנשים וכן לעובדים שהם בני נוער. בישראל קיים איסור לפטר אישה בהריון, אלא במקרים קיצוניים ובהיתר של משרד הכלכלה. דוגמא נוספת לזכויות לאוכלוסיות מוחלשות הן כל אותן הזכויות שניתנות לעובדים זרים. עובדים זרים לא יקופחו מבחינת שכר, זכות לחופשה וכיוצא באלה, ויש לנהוג בהם בדומה לכל עובד מן המניין.

ראוי להוסיף ולומר שלעובדים ככלל יש זכויות מסוימות מתוקף היותם הגורם החלש יותר ביחסי העבודה, לעומת המעסיק. משום כך, אמור נציג הוועד להיות נוכח כאשר מתקיים שימוע לגבי הפסקת יחסי עבודה ופיטורין.   

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה