חדשות בשורה
Home » משפט כללי » עורך דין לדיני חוזים
עורך דין לדיני חוזים
עורך דין לדיני חוזים

עורך דין לדיני חוזים

דיני החוזים הם מעמודי התווך של המשפט האזרחי. חוק החוזים (חלק כללי) נחקק בתשל"ג 1973 ועבר מספר תיקונים עם השנים. דיני החוזים מגנים על החירות החיובית של האדם, כלומר מה שקורה בחייו של האדם נובע ממנו עצמו. אנשים בדין זה רוצים לחולל שינוי בתחומם וזקוקים לשם כך להסכמה מאנשים אחרים. דיני החוזים מלווים אותנו בכל מהלך היום שלנו, אפילו אם אין isviagraotc אנו מודעים לכך. הרבה חושבים שצריך עורך דין לדיני חוזים כדי לכרות חוזה, אך לא חובה בכך. כאשר אנו רוכשים מוצר כלשהו בחנות, אנו כורתים חוזה עם בעל החנות, הוא מציע לנו מוצר ואנו רוכשים אותו. דיני החוזים עוסקים בסוגי החוזים השונים, בדרכי כריתתם, בדרכי קיומם ובסעדים המוקנים לנפגע בשל הפרתם.

מהו חוזה?

חוזה הוא מפגש רצונות של 2 צדדים להפקת תועלת כלשהי מהחוזה. לפי סעיף 1 לחוק החוזים (חלק כללי), חוזה נכרת בדרך של הצעה (מצד המציע) וקיבול (מצד הניצע). כדי לכרות חוזה, צריכים 2 הצדדים להראות גמירות דעת ומסוימות. גמירות דעת הנה הרצינות שמאפיינת את הצעת החוזה ומסוימות הנה פירוט של נתונים החשובים לחוזה. כאשר אין גמירות דעת ומסוימות, אין חוזה תקף בין הצדדים. דיני החוזים מכסים חלק נכבד בכל שלב בחיינו, בין עם זה חוזה כתוב כמו ברכישת דירה או בין עם זה חוזה בעל פה בין קונה למוכר. כלכלנים רבים גורסים כי במידה וחוזים ימולאו על ידי 2 הצדדים, הרווחה המצרפית של האוכלוסייה תעלה וככה יוטב ליותר ויותר אנשים.

הבעיה בחוזים מגיע כאשר ישנה הפרה לפי דיני החוזים של חוזה על ידי אחד הצדדים. לדוגמה, שמעון הציע לראובן לרכוש את רכבו הפרטי, הם סגרו את הפרטים בנוגע לרכישה וחתמו על חוזה. לאחר שעה ולפני העברת הרכב לבעלותו של ראובן, מצא שמעון את משה שמוכן לשלם על הרכב 20 אלף שקל יותר ולבסוף מכר שמעון את הרכב למשה. בין שמעון לראובן נכרת חוזה לפי חוק החוזים, ולכן הרכב אמור היה להימכר לראובן. לשם הפרת חוזה נחקק חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה). בחוק זה מנויים הסעדים אותם ראובן יכול לדרוש בבית המשפט בכלל הפרת החוזה על ידי שמעון.

 סוגים שונים של חוזים

בעולמנו כיום, ניתן למצוא סוגים רבים ושונים של חוזים: חוזה אחיד הנו חוזה הנכרת בין תאגיד או חברה גדולה אל מול קהל לקוחות גדול (חברות סלולר, חברות ביטוח, בנקים ועוד). חוזה עבודה הנו חוזה בין עובד למעביד (ישנו חוזה אישי וחוזה קיבוצי). חוזה מקרקעין, לפי סעיף 8 לחוק המקרקעין, ישנה דרישה לחוזה בכתב. ישנם עוד סוגים שונים של חוזים, אשר עליהם ניתן לקרוא  בפינת המאמרים המשפטיים של האתר.

תום הלב בדיני חוזים

דוקטרינת תום הלב בדיני חוזים נחשבת לדוקטרינת על במערכת המשפט הישראלית. עיקרון תום הלב חל על כל אדם המתקשר בחוזה עם צד אחר, והיא מחייבת את כל הצדדים לנהוג ביושר ובתום לב, בכל שלבי החוזה. סעיפים 12 ו-39 לחוק החוזים מחלקים את דוקטרינת תום הלב ל-2 חלקים:

  1. סעיף 12 מדבר על תום הלב במהלך המשא ומתן בין הצדדים.
  2. סעיף 39 מדבר על תום הלב בזמן קיום החוזה בין הצדדים.

התנהגות שלא בתום לב מאחד הצדדים לחוזה, תגרור נקיטת סעדים כנגד הפוגע. הסעדים להם זכאי הנפגע הם פיצויים (פיצויי הסתמכות לפי הפסיקה הישראלית). פיצויי הסתמכות הם פיצויים על הסתמכותו של הצד הנפגע, על החוזה עם הצד הפוגע. סעד נוסף הוא סעד של השבה, כלומר השבה של כל מה שניתן במסגרת החוזה.

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה