חדשות בשורה
Home » משפט כללי » עורך דין לדיני מחשבים ודיני אינטרנט
עורך דין לדיני מחשבים ודיני אינטרנט
עורך דין לדיני מחשבים ודיני אינטרנט

עורך דין לדיני מחשבים ודיני אינטרנט

דיני המחשבים ודיני האינטרנט כוללים מספר חוקים, אשר נחקקו כל מנת להסדיר את השימוש היומיומי במחשבים וברשת האינטרנט. עם התפתחותה של הטכנולוגיה בעשורים האחרונים, נדרשו פעולות חקיקה שונות, על מנת למנוע שימוש לרעה בטכנולוגיה הזו.

בשנים האחרונות, ישנו שימוש רב יותר במחשבים וברשת האינטרנט, אשר בהם קיימים היבטים משפטיים מתחומי משפט שונים. דיני המחשבים ובעיקר דיני האינטרנט הם אינם תחומים מוגדרים בעלי גבולות מסומנים (בדיני חוזים למשל ניתן לראות את גבולות החוק). דיני המחשבים ודיני האינטרנט מתפרשים על שטחים רחבים של מערכת המשפט. בדיני האינטרנט נכללים בעיקר דיני קניין, זכויות יוצרים, הגנת הפרטיות, הוצאת שם הרע וסימני מסחר.

חוקי דיני מחשבים במדינת ישראל

במדינת ישראל נחקקו מספר חוקים אשר מסדירים את השימוש במחשבים. חוק המחשבים, התשנ"ה-1995 – מגדיר אילו פעולות אשר מתבצעות על המחשב ייחשבו כפליליות; חוק החתימה האלקטרונית, התשס"א-2001 – הכללים לקיומה של חתימה אלקטרונית כחתימה רגילה; חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 – עוסק בניהולם של מאגרי מידע זמינים לכל; ישנם עוד מספר חוקים אשר קשורים להשקעות וניירות ערך.

משפט האינטרנט

האינטרנט הוא רשת של מחשבים המקושרים בניהם בו זמנית. כיום לא ניתן לדעת את מספר המחשבים המחוברים בו זמני בעולם, משום שברגע אחד יכולים מספר מסוים של מחשבים להתחבר ולהתנתק מהרשת.

עם השנים, התפתחו 2 גישות למשפט בנושא האינטרנט:

  1. הגישה האנרכית – למשפט אין תפקיד בהסדרת רשת האינטרנט ואין רשת האינטרנט זקוקה למשפט. גישה זו מציעה שחברי הקהילה המשתמשים ברשת האינטרנט, יחילו על עצמם את החוקים והכללים.
  2. הגישה השמרנית – המציאות באינטרנט אינה שונה כלל מהמציאות הכוללת. אין כל הבדל בין הוצאת לשון הרע באינטרנט או בעיתון. האינטרנט הוא חלק מהעולם האמיתי ואין שום צורך ליצור 2 עולמות שונים.

התמודדות המחוקק ובתי המשפט עם רשת האינטרנט

גם המחוקק וגם בתי המשפט צריכים להתמודד עם רשת האינטרנט, כל אחד בדרכו. המחוקק מקים ועדות שונות המגישות את מסקנותיהן. במהלך השנים נערכו מספר ועדות, אך לא כל מסקנותיהן התקבלו לבסוף. בתי המשפט, נבדלים מהמחוקק בכך ששעריו פתוחים בפני כל, ותפקידם הוא לפתור סכסוכים ולחתור אל האמת המשפטית. על בתי המשפט להתמודד עם איתור הענף המשפטי הרלוונטי לאותו סכסוך, איתורה של הנורמה המתאימה ביותר ופירוש הנורמה שתתאים לתכליתו של החוק.

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה