חדשות בשורה
Home » משפט כללי » עורך דין לדיני פרטיות
עורך דין לדיני פרטיות
עורך דין לדיני פרטיות

עורך דין לדיני פרטיות

הזכות לפרטיות היא אחת מזכויות cialisforsalecanada.com האדם הטבעיות ונחשבת לזכות יסוד, לה זכאי כל אדם ואדם. כל אדם זכאי לפתח אוטונומיה משלו, זאת אומרת, שכל אדם רשאי לממש את חייו כרצונו. הפרטיות מאפשרת לאדם, לחיות את חייו ללא חשיפתם, התערבות בהם הוא חדירה אליהם.

ההיסטוריה של הזכות לפרטיות

מקור הזכות לפרטיות נולד בסוף במאה ה-19 בארה"ב, במאמרם של Warren ו-Brandeis בשם “The Right To Privacy”. במאמר, שנחשב למאמר המצוטט ביותר בכל הזמנים, הוגדרה לראשונה הזכות לפרטיות במשפט האמריקאי. הגדרת הזכות לפרטיות לפי המאמר היא The right to be let alone, כלומר לכל אחד ואחת, קמה הזכות לחיות את חייו כפי שהוא חפץ.

הזכות לפרטיות במשפט הישראלי

הזכות לפרטיות במשפט הישראלי מוגדרת בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981. הסעיף הראשון לחוק מגדיר איסור הפגיעה בפרטיות: "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו".  סעיף 2 לחוק, מגדיר מהי פגיעה בפרטיות. סעיף 2 מהווה רשימה של מקרים, הנחשבים לפגיעה בפרטיות. השופט אהרן ברק בפס"ד פלונית קובע כי הרשימה המנויה בסעיף 2 איננה רשימה סגורה וניתן להוסיף לה מקרים אינדיבידואלים אחרים. מנגד, השופט מאיר שמגר, דוגל בגישה המצמצמת וגורס כי הרשימה בסעיף 2 היא רשימה סגורה. בנוסף לכך, בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, סעיף 7 מגדיר פרטיות ואת צנעת הפרט.

הביקורת על הזכות לפרטיות

ביקורות רבות ומגוונות הועלו בנוגע לזכות לפרטיות:

  1. ביקורת אידאולוגית – הפמניזם: מדובר על האזור הפרטי של האדם, בינו לבין משפחתו. הביקורת נוגעת לביטול החוצץ בין הפרטי לציבורי. גם באזור הפרטי יש צד חלש וצד חזק. גבר יכול לנהוג בצורה אלימה ומבישה כלפי אשתו ותעמו לו הזכות לפרטיות על חייו.
  2. ביקורת חברתית – סטיגמה: ישנם מצבים שאדם מעוניין לשמור על פרטיותו, כדי לשמור מידע סודי הנוגע אליו. כאשר מסתירים מידע כזה, יכולה להיווצר סטיגמה, שתתייג את אותו אדם, באור שלילי מבחינה חברתית ותרבותית.
  3. ביקורת כלכלית ראשונה – שוק משוכלל: הזכות לפרטיות מתפקדת כמחסום לזרימה של מידע לשוק. השאיפה היא לשוק כלכלי משוכלל ולשם כך, יש צורך בזרימה מלאה של מידע. הפרטיות נחשבת לכלי של נוכלים ורמאים הפוגעים באותו שוק משוכלל.
  4. ביקורת כלכלית שנייה – מידע כמשאב שניתן לסחור בו: ידע מצוי בכמויות רבות, הוא נאסף בכל רגע ורגע.

במהלך יומנו, אנו עדים פעמים רבות לפגיעה בפרטיותנו או בפרטיות של אחרים. לרוב הפגיעות מתרחשות במרחב הדיגיטלי. תפקידם של עורכי דין לדיני פרטיות הוא להפסיק את הפגיעה בפרטיותו של הפרט ששכר את שירותם. נושא הפרטיות, מתקשר גם לדיני האינטרנט ולדיני המחשבים. בישראל, ישנם עורכי דין רבים המתעסקים בתחום הפרטיות.

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה