חדשות בשורה
Home » משפט כללי » עורך דין חוקתי
עורך דין חוקתי
עורך דין למשפט חוקתי

עורך דין חוקתי

המשפט החוקתי במדינת ישראל, עוסק בשני תחומים עיקריים:

  1. רשויות השלטון השונות – איך הן נבחרות, חלוקת הסמכויות והיחס בין שלושת הרשויות השונות (הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת).
  2. זכויות האדם.

במדינת ישראל אין חוקה מוגדרת כמו במדינת אחרות בעולם. יש אוסף של חוקי יסוד.

המודלים במשפט החוקתי

במשפט החוקתי http://phentermine375mgcapsule.com/ ניתן למצוא 2 מודלים שעוזרים לנו להבין את העקרונות האוניברסליים, שלפיהם עובדת שיטת המשפט.

  1. פירמידת הנורמות – 12 חוקי היסוד > חוקים > צווים שלטוניים כלליים > צווים שלטוניים אינדיבידואליים > נורמות המשפט הפרטי.
  2. פירמידת המוסדות – מועצת העם > אסיפה מכוננת > רשות מחוקקת/מבצעת/שופטת > רשויות הממשלה ושרים > עובדי ציבור > אזרחים.

בכל מדינה ישנה נורמה שהיא גבוהה מכולן, שלא נוצרה מנורמה אחרת. הנורמה הזו היא הנורמה הגבוהה מכולן. במדינת ישראל, הנורמה הגבוהה מכולן היא הכרזת העצמאות. מה קורה כאשר יש סתירה בין 2 נורמות באותה רמה? הכלל הוא שיש להעדיף נורמה כללית על נורמה ספציפית. אם 2 הנורמות ספציפיות באותה מידה, מעדיפים את הנורמה המאוחרת יותר.

המהפכה החוקתית

בתחילת של ה-90, החל במדינת ישראל תהליך שנקרא 'המהפכה החוקתית'. המהפכה החוקתית סימנה את תחילתו של עידן חדש במערכת המשפט הישראלית. עם חקיקתם של שני חוקי יסוד (חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק) העוסקים בזכויות אדם, חל שינוי מהותי במעמדן של זכויות האדם במדינת ישראל.  בניצוחו של שופט בית המשפט העליון אהרן ברק, ההתייחסות אל החוקים הללו הפכה להתייחסות של חוקים בעלי מעמד על חוקי. לפי זה, לבית המשפט הייתה את הסמכות להכריז על בטלותו של חוק הסותר את תוכנו של חוק יסוד.

 עורכי דין העוסקים במשפט החוקתי, פועלים אל מול הרשות המחוקקת. בשונה מהמשפט המנהלי, בו פועלים אל מול הרשות המבצעת. פעילותם של עורכי הדין החוקתיים הם בתקיפה של חוקקים הנחקקים בסתירה לחוקי יסוד. עורכי הדין פועלים להגן על זכויות האדם של אזרחי המדינה. בנוסף לתפקיד זה, פועלים עורכי הדין החוקתיים, בתחום הפרוצדורה של הבחירות. הכנסת היא הרשות המחוקקת ולכן יש לשמור עליה שתהיה דמוקרטית. חברי הכנסת הם נבחרי הציבור בשונה מהממשלה ולכן יש לשאוף להליכים תקינים בכל הנודע לבחירות לכנסת, בכלל שהכנסת היא רצונו של העם.

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה