חדשות בשורה
Home » משפט כללי » עורך דין מנהלי
עורך דין מנהלי
עורך דין למשפט מנהלי

עורך דין מנהלי

המשפט המנהלי במערכת המשפט הישראלית, מתעסק בתפקודה של הרשות המבצעת: הממשלה, העיריות, הרשויות המקומיות, תאגידים סטטוטוריים וגופים דו מהותיים. תפקידה של הרשות המבצעת הוא לבצע את החוקים שחוקקה הרשות המחוקקת. על הרשות המבצעת חלה החובה לוודא כי המחוקק הסמיך אותה לבצע את הפעולה השלטונית, אותה היא רוצה לבצע. חשוב להזכיר כי המשפט המנהלי לא חל על הרשות המחוקקת ועל הרשות השופטת, אך קיימים מספר היבטים מנהליים שחלים על אותן רשויות.

סמכות הרשות המנהלית

השאלה הראשונה שכל עורך דין למשפט מנהלי צריך לשאול היא: האם לרשות המנהלית סמכות לפעול? במידה ולאותה רשות יש סמכות בחוק לפעול, רשאית היא לפעול באותו תחום מסוים. אחד מתפקידיו של המשפט המנהלי הוא לבדוק האם ההחלטה של הרשות המבצעת היא ראויה. כדי לבדוק האם החלטה היא ראויה או לא, משתמשים במבחני הסבירות ובמבחני המידיות.

אחד מעקרונות העל של הרשות המנהלית היא שעליה לפעול בשוויון. במידה ואותה רשות לא פעלה בשוויון, היא נחשבת כפועלת כנגד הרשות המנהלית. ניתן לראות שוני מובהק בין המשפט המנהלי למשפט הפרטי, בכך שבמשפט הפרטי מותר להפלות (יוצאי דופן הם הגופים הדו מהותיים). בכל החלטה של הרשות, על עורך הדין המנהלי לבדוק את הליך הפרוצדורה של קבלת ההחלטה. הפרוצדורה היא זו שמכניסה את האלמנטים הביורוקרטיים למשפט המנהלי.

אחד הצדדים החשובים של המשפט המנהלי הוא החפיפה עם חוקי היסוד של מדינת ישראל. רוב הפגיעות בחוקי היסוד מתבצעות במשפט המנהלי משום שהרשות המבצעת, היא זאת שמחליטה את ההחלטות שפוגעות חוקי היסוד וזכויות האדם. במפשט המנהלי לא נהוג לראות פגיעות ישירות בזכויות אדם, אלא הפירוש של אותה רשות מנהלית לחוקי היסוד, מפורש בצורה לא נכונה ולכן ישנן תקנות אשר פוגעות באותן זכויות יסוד. חשוב לדעת כי המשפט המנהלי מגן גם על זכויות של מצויות בחוקה, כמו אינטרסים מסוימים של אזרחי המדינה.

שלבי הבדיקה להחלטה מנהלית

לרוב, בהליך מנהלי יש לבדוק 3 Ways of treating erectile dysfunction including taking Viagra pills שאלות להחלטה המנהלית:

  1. שאלת הסמכות – האם ישנה סמכות לרשות המנהלית לפעול?
  2. שאלת הפרוצדורה – האם הליך קבלת ההחלטה תקין? האם הבסיס העובדתי להחלטה היא מספיק טובה והאם נעשה שימוש בכללי הצדק הטבעי בצורה נכונה?
  3. שאלת שיקול הדעת של הרשות המנהלית – האם ההחלטה עומדת במבחנים של סבירות ומידיות?

ההליכים של המשפט המנהלי נערכים בעיקר בבתי הדין המנהליים ובבג"צ. לכל אחד מבתי המשפט הללו, יש את היתרונות והחסרונות לניהול הליך מנהלי. בנוסף, המשפט המנהלי מתעסק במכרזים מנהליים, חוזים מנהליים, הבטחות מנהליות, תביעות נזיקין מנהליים ועוד תחומים מנהליים רבים.

תגובה אחת

  1. תודה על המידע. טוב שיש אתרים כמו זה שמספקים מידע משפטי חשוב.

חזרה למעלה