חדשות בשורה
Home » משפט כללי » עורך דין פלילי
עורך דין פלילי
עורך דין לסדר דין פלילי

עורך דין פלילי

סדר דין פלילי (להלן: סד"פ) הנו מערכת של הוראות דין אשר מסדירות את דרכי בירורה של האחריות הפלילית למעשה. כללי הסד"פ מתפרשים על מרחב רב מהחקירה הפלילית, דרך ניהול הדיון הפלילי בבית המשפט ועד מימוש פסק הדין. בנוסף, ישנם שלבים מקדימים למשפט ושלבים מאוחרים למשפט שעולות בהם שאלות משפטיות כגון: חנינה, משפט חוזר, ביזוי בית המשפט, אי תשלום קנס ועוד. הוראות הדין של המשפט הפלילי ניתן למצוא בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982.

מאפייניה של שיטת הדיון הפלילית בישראל

השיטה האדברסרית – שיטת הדיון במערכת המשפט הישראלית היא השיטה האדברסרית, אשר מאופיינת בדיון שמנוהל על ידי הצדדים וכל צד בוחר להציג את דבריו בדרך שלו. ההנחה בשיטה זו היא שכתוצאה מהעימות בגרסאות בין הצדדים, בית המשפט יוכל להסיק את האמת המשפטית ולפסוק לפיה את הדין הראוי. השיטה האדברסרית שמה דגש על עקרון ההליך ההוגן, לציבור http://cialisforsalecanada.com/ ישנו אינטרס בחקר האמת ונאשם ישנו אינטרס לגיטימי לשמירה על זכויות היסוד שלו, גם אם הן יפריעו לחקר האמת.

הבנייה תוך שמירה על גמישות ושיקול דעת – הכללים בסד"פ הנם חקוקים משום שלא ניתן שסדרי דין יתנהלו במתכונת שאינה סדורה. ישנו רצון למנוע שיקול דעת מוגבר יתר על המידה בנוגע לכללי סדר הדין. מערכת הדיון של ההליך הפלילי צריכה להיות מתוקנת וסדורה, בנוסף, לא להיות נוקשה יתר על המידה. לגורמים מסוימים כמו המשטרה, היועמ"ש ובית המשפט, ישנה אפשרות להפעיל שקילות דעת לפתיחת חקירה וסגירת תיקים (משטרה והיועמ"ש) ושקילות דעת בעניין דינים שאינם מופיעים בחוק (בית המשפט).

פומביות, תחולה אקטיבית וכפיפות לחוקי יסוד – כללי סדר הדי הפלילי הם פומביים, כל אדם ואדם יכול לבצע צעדיו לפיהם. התחולה של כללי סדר הדין היא אקטיבית, כלומר שהחוק מתחיל לפעול מרגע חקיקתו ולאילך. חוקי היסוד הם חוקי על, אשר נחקקו במהפכה החוקתית בשנות ה-90. לחוקי היסוד יש מעמד גבוה יותר מאשר חוקים רגילים.

השחקנים העיקריים סביב ההליך הפלילי

  1. חשוד – מי שנחשד באופן פורמלי או לא פורמלי על ידי המשטרה, אך ברור מהנסיבות שמייחסים לו חשד. חשוד לא זכאי לזכות השתיקה במלואה, אלא הוא יכול לשתוק בנוגע למה שאולי יכול להפלילו. לחשוד ישנה את הזכות להיוועץ בעורך דין פלילי. החשוד הוא סוג של עד.
  2. נאשם – מי שהוגש נגדו כתב אישום. הנאשם דומה לחשוד בכך ששניהם נהנים מחזקת החפות עד שאשמתם נקבעת. אדם שהוא בגדר נאשם, יש להניח כי רמת החשד נגדו גבוהה משמעותית מרמת החשד נגד חשוד.
  3. קורבן העבירה – האדם שעליו בוצעה העבירה הפלילית.
  4. המדינה – המדינה ברוב ההליכים הפליליים היא המאשימה. המדינה מיוצגת על ידי התביעה הפלילית (היועמ"ש, הפרקליטות, המשטרה, הפרקליטות הצבאית). ישנן קובלנות פליליות שמתבצעות על ידי אזרחים פרטיים.

סוגי העבירות לפי סעיף 24 לחוק העונשין

  1. חטא – העונש המקסימלי על עבירה מסוג חטא הוא עד שלושה חודשי מאסר.
  2. עוון – העונש על עבירה מסוג עוון הוא בין שלושה חודשים לשלוש שנות מאסר.
  3. פשע – העונש על עבירה מסוג פשע הוא עבירות שהעונש עליהן הוא שלוש שנים ומעלה.

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה