חדשות בשורה
Home » משפט כללי » על זכותו של יורש להסתלק מן הצוואה
על זכותו של יורש להסתלק מן הצוואה

על זכותו של יורש להסתלק מן הצוואה

חוק הירושה מאפשר ליורש לבחור להסתלק מן העיזבון ומסדיר את האופן בו ייעשה כן. עוה"ד טל איטקין, מומחית בענייני משפחה וירושה, מסבירה על זכות ההסתלקות מן הצוואה

כיצד תתבצע הסתלקות מן העיזבון

סעיף 6 לחוק הירושה קובע כי כל עוד העיזבון לא חולק בין יורשי המנוח, באפשרותו של כל אחד מן היורשים להסתלק מן העיזבון, כולו או מקצתו. עוד מורה החוק כי יורש אשר הסתלק מחלקו בירושה, ייחשב כאילו לא היה יורש מלכתחילה. כמו כן מבהיר החוק, כי אין תוקף לאיסור מצד המנוח על הסתלקות מן העיזבון, שכן מדובר בזכות העומדת ליורש אשר אין בכוחו של המנוח להתנות עליה בצוואתו.

החוק מציע שתי דרכים באמצעותן יכול היורש להסתלק מן הירושה: האחת, הינה הסתלקות כללית, אשר משמעותה שהיורש מוותר על חלקו בעיזבון, כך שחלקו יתחלק בין יתר היורשים המוכרים על פי דין. הדרך השנייה, הינה הסתלקות ספציפית, קרי הסתלקות היורש מן הצוואה לשם העברת חלקו לבן/בת הזוג, אחיו או ילדיו של המנוח.

מבחינה פרקטית, על האדם המעוניין להסתלק מן העיזבון להגיש תצהיר הסתלקות המפרט את סיבת ההסתלקות וכן האם מדובר בהסתלקות כללית או ספציפית. לאחר מכן, יש להגיש את התצהיר לרשם הירושות בכדי שיוקנה לו תוקף משפטי. עוה"ד טל איטקין מבהירה, כי במקרים בהם מתנהל הליך בבית המשפט הנוגע לעיזבון המנוח (דוגמת מצב בו הוגשה בקשת התנגדות לצוואה), על היורש המעוניין להסתלק מחלקו בעיזבון להגיש את תצהירו לבית המשפט הדן בבקשה בכדי שהתצהיר יקבל תוקף משפטי.

היתרונות המרכזיים בהסתלקות מעיזבון

כאמור, החוק מורה כי אדם שבחר להסתלק מן העיזבון ייחשב כאילו לא היה יורש כלל. אחד המקרים הנפוצים ביותר בו יבקש אדם להסתלק מן העיזבון, הינו במצב בו כאשר למסתלק ישנם נושים אשר זכאים עפ"י חוק לדרוש לפרוע את חובם מן העיזבון.

במקרים אחרים לעומת זאת, דווקא ההסתלקות מן העיזבון מהווה יתרון כלכלי. עסקינן במקרים בהם ברצונו של המסתלק להעביר נכסי מקרקעין או נכסים אחרים שהעברתם טעונה תשלום מס על-פי חוק. כך למשל, אם היורש הינו בנו של המנוח אשר חפץ להעביר לאשת המנוח את החלק שירש בדירה שהותיר אחריו המנוח: ככל שהדבר ייעשה בדרך של הסתלקות ספציפית מן העיזבון, ייחשב התהליך לחלק מהליך ההורשה ולכן לא יהיה כרוך בתשלום מיסים. לעומת זאת, אם ההעברה תתבצע לאחר קבלת חלקו של המסתלק בירושה, הדבר ייתפס כעסקת מקרקעין לכל דבר ועניין ולפיכך תחויב במס.

נראה אם כן כי החוק מאפשר ליורש להסתלק מן העיזבון בקלות יחסית. יחד עם זאת, חשוב לזכור כי השלכות ההסתלקות מן העיזבון הינן הרות גורל, שכן ליורש אשר הסתלק מן העיזבון אין דרך לשנות את החלטתו מהרגע בו ניתן תוקף לתצהיר ההסתלקות. לפיכך, ממליצה עורכת הדין טל איטקין להתייעץ עם גורם מקצועי בטרם ההחלטה על מנת לשקול את יתרונותיה אל מול חסרונותיה ולקבל החלטה מושכלת המתחשבת בכלל ההשלכות של ההסתלקות.

המאמר נכתב בשיתוף עם עו"ד טל איטקין – מומחית בדיני משפחה וירושה

לא ניתן להגיב כרגע.

חזרה למעלה